PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA - HỌC VIỆN ĐẠI HỌC CẦN THƠ TỪ THÁNG 5 NĂM 2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC

LIÊN HỆ

1

TS. Nguyễn Lan Hương

Trưởng phòng

- General Service, chỉ đạo và phụ trách các công việc của Phòng.

- Chủ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chế độ hàng năm, Hiệu trưởng ban điều hành các cơ quan quản lý, chủ trì thanh tra theo chuyên đề và xây dựng các tác vụ báo cáo Phòng.

- Phụ trách: công việc chế độ.

- Phụ trách: tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh; phòng, chống tham chiếu, thực hiện dân chủ, công khai trong trường.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Liên hệ số điện thoại:

0918.736.747

2

Lâm Bá Khánh Toàn

Trưởng phòng

- Phụ trách: thanh tra theo chuyên đề (cơ sở vật chất, PTN, VSAT lao động, PCCC; tài chính; thanh tra học kỳ).

- Phụ trách: tư vấn các loại, MOU của Trường.

- Phụ trách: hoạt động thông tin, quy định của trường, trang web.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân tích.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Liên hệ số điện thoại:

0918 440 445

3

Đào Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

-Thanh tra.

- Hỗ trợ tác vụ tiếp theo dân trí, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trực tiếp).

- Chế độ hỗ trợ.

- Phụ trách: tổng hợp, thống kê hệ thống, báo cáo.

- Phụ trách: văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý tài sản, văn phòng phẩm, thanh toán.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân tích.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Liên hệ số điện thoại:

0292.3872.114

         

Thông báo

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114