PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TỪ THÁNG 5 NĂM 2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

LIÊN HỆ

1

Nguyễn Lan Hương

Trưởng phòng

- Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về các công việc của Phòng.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, pháp chế hàng năm, trình Hiệu trưởng ban hành các quyết định thanh tra, chủ trì thanh tra theo chuyên đề và xây dựng các báo cáo công tác của Phòng.

- Phụ trách: công tác pháp chế.

- Phụ trách: việc tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong Trường.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Số điện thoại liên hệ:

0918.736.747

2

Lâm Bá Khánh Toàn

Phó Trưởng phòng

-Phụ trách: thanh tra theo chuyên đề (cơ sở vật chất, PTN, VSAT lao động, PCCC; tài chính; thanh tra các kỳ thi học kỳ).

- Phụ trách: tư vấn pháp lý các loại hợp đồng, MOU của Trường.

- Phụ trách: các hoạt động tuyên truyền pháp luật, quy định của Trường, website.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Số điện thoại liên hệ:

0918 440 445

3

Đào Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

-Thanh tra.

- Hỗ trợ công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trực).

- Hỗ trợ công tác pháp chế.

- Phụ trách: tổng hợp, thống kê, báo cáo.

- Phụ trách: văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý tài sản, văn phòng phẩm, thanh toán.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Số điện thoại liên hệ:

0292.3872.114

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114