Bà Nguyễn Lan Hương, Trưởng phòng, Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Lê Văn Lâm, P. Trưởng phòng, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông Trần Văn Phước, P. Trưởng phòng, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114