PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

STT

HỌ VÀ TÊN

VỊ TRÍ

CÔNG VIỆC

LIÊN HỆ

1

Nguyễn Lan Hương

Trưởng phòng

- Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về các công việc của Phòng.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hàng năm, trình Hiệu trưởng ban hành các quyết định thanh tra và xây dựng báo cáo công tác của Phòng.

- Phụ trách: thanh tra, việc tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong Trường.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292.3916.411

2

Lâm Bá Khánh Toàn

Phó Trưởng phòng

 

- Phụ trách: pháp chế, tư vấn pháp lý các loại hợp đồng, MOU của Trường; các hoạt động tuyên truyền pháp luật, quy định của Trường, website.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292.3872.114

3

Đào Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

- Thanh tra.

- Tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trực).

- Hỗ trợ công tác pháp chế.

- Phụ trách: tổng hợp, thống kê, báo cáo, văn phòng phẩm, thanh toán.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292.3872.114

4

Nguyễn Phúc Vy

Chuyên viên

 

- Pháp chế.

- Phụ trách: văn thư, lưu trữ, hành chính.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292.3872.114

 

5

Võ Phú Hữu

Chuyên viên

- Thanh tra.

- Hỗ trợ về website, tuyên truyền pháp luật.

- Phụ trách: quản lý tài sản.

- Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292.3872.114

 

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114