PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Lầu 3 Nhà Điều Hành, Trường Đại học Cần Thơ - Khu II, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3872 114

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114