Giới thiệu Luật An ninh mạng năm 2018

          Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng và Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật điều chỉnh vấn đề an ninh trên môi trường mạng, đảm bảo các hoạt động diễn ra trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật quy định các biện pháp để đảm bảo an ninh mạng. Đồng thời, Luật quy định các hành vi bị cấm liên quan đến an ninh mạng. Để cung cấp thêm thông tin về Luật An ninh mạng cho quý thầy, cô, sinh viên, học viên và học sinh của Trường, Phòng Thanh tra – Pháp chế trân trọng giới thiệu Đề cương giới thiệu Luật An ninh mạng do Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật thuộc Bộ Tư pháp phát hành. 

Nguồn: Trang Thông tin về Phổ biến, Giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp

Nội dung xem liên kết bên dưới:

 Đề cương Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng 2018

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114