Thông tin về cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham chiếu” do Thanh tra Chính phủ tổ chức - Thời hạn nộp bài thi: 15/10/2021

             Với công thức nâng cao mục tiêu về phòng, chống bụi tham quan bộ, công, chức năng và người dân trong đó có lực lượng giảng viên, chuyên viên và sinh viên ở các trường đại học, ngày 25/8/2021 , tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức phát động cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham chiếu ” năm 2021.

            Theo Ban Tổ chức, bên ngoài công việc bảo mật, COVID-19 dịch vụ, cuộc thi sẽ được tiến hành kiểm tra, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương thông qua hợp lệ dự án được gửi về Ban Tổ chức , tạo không khí nổi, thu hút sự tham gia của các bộ phận, công ty, viên chức và người dân trong cả nước.

            Cuộc thi dành cho tất cả các bộ, công, viên và người, được tổ chức thành 2 vòng: Vòng sơ đồ kết thúc lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao nhất vào vòng chung kết. Chung kết vòng để chọn ra các giải thưởng.

            Đề thi cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống thấm dột ” gồm 2 phần: Phần 1 trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến ​​thức luật về phòng, chống tham chiếu. Phần 2 câu hỏi tự luận.

            Giải thưởng cấu trúc bao gồm cá nhân và tập tin , trong đó:

            + Cá nhân giải thích có: 01 giải thưởng giá trị 20.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải 15.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải 10.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng.

            + This file can have 03 decid, value each decac 10.000.000 dong for the bo mạch, khoa học, địa phương có số người dự thi nhiều nhất và bộ, ngành, địa phương có nhiều bài dự thi đạt được.

            Thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động Cuộc thi (25/8/2021) đến hết ngày 15/10/2021 (bài thi nhận thời gian được tính theo dấu điện).

            Địa chỉ nhận bài thi : Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

            Dự kiến ​​trao giải và tổng kết cuộc thi vào tháng 12/2021. Trường không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì phòng dịch vụ COVID-19, Ban Tổ chức sẽ tổ chức trao giải trực tiếp và gửi giải thưởng theo địa chỉ của người giải quyết.

            Với mục tiêu ứng dụng hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống tham chiếu, Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn bộ chức năng, người lao động động và người học của Thực thể và Đề thi Cuộc thi “ Tìm kiếm pháp luật về phòng, chống hiểu biết” do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Các câu hỏi và gợi ý đáp án sẽ được cập nhật tại trang điện tử thông tin của Phòng Thanh tra - Pháp chế. /.

            THỂ LỆ CUỘC THI  

            BÀI THI MẪU 

             ĐÁP ÁN GỢI Ý

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114