GIỚI THIỆU BỘ QUYỀN TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

        Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ thông tin nói chung, internet và các trang mạng xã hội nói riêng và ảnh hưởng rất lớn đến mọi người trên đời sống xã hội và sinh hoạt của con người. Khi người dùng xem mạng xã hội là một “mạng môi trường” thì việc tham gia, sử dụng mạng xã hội sáng, toàn bộ, hiệu quả là các vấn đề cần được quan tâm.

               

         Ngày 17/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 874 / QĐ-BTTTT về công việc Bộ Quy tắc xử lý trên mạng xã hội. Quy tắc này có hiệu lực vào ngày 17/6/2021. Mục đích ban hành Bộ quy tắc này để tạo điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức tham gia, sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh; phù hợp với chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng dụng trên môi trường mạng; Phù hợp với thông tin và quốc tế ước tính mà Việt Nam đã tham gia…

        Bộ quy tắc ứng dụng cũng xác định cá nhân, tổ chức và các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải bảo đảm các quy tắc chung khi tham gia, sử dụng mạng xã hội. Đặc biệt, để tránh phạm vi các quy định của pháp luật trong nhà quản lý nước khi tham gia, sử dụng mạng xã hội, người dùng mạng xã hội cần lưu ý những điểm sau đây:

- Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội;

- Nên sử dụng chúng, thật cá nhân, thật hiệu của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác định hiệu tên, mạng trang địa chỉ, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội; thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo đến các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tổ chức tài khoản, cá nhân bị mất quyền kiểm tra, giả mạo, lợi nhuận lợi ích lợi ích và sử dụng vào mục tiêu không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và pháp lý lợi ích của tổ chức, cá nhân;

- Chia sẻ những thông tin có hệ thống nguồn gốc, đáng tin cậy;

- Có hành vi, ứng dụng phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, hệ thống truyền thông của dân tộc Việt Nam; is not use from give up thù hận, đánh bạo lực, phân vùng, giới tính, tôn giáo;

- Không đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật, các danh mục thông tin cảm ứng, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, phạm vi phong cách mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép… gây bức xúc trong xã hội luận, ảnh hưởng đến tự an toàn xã hội; 

- Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để truyền thông, quảng bá về đất nước con người Việt Nam, văn hóa tốt đẹp Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, tấm gương tốt, việc tốt;

- Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.

       Tuyên truyền các quy định mới của Nhà nước, giúp người dùng tham gia, sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh và tăng cường phòng, tránh các điều hành vi tham gia, sử dụng mạng không hợp pháp. Phòng Thanh tra-Pháp chế Trường Đại học Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn thể VC-NLĐ, người học trong Trường tìm hiểu toàn văn  Quyết định số 874 / QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông tin tức về ban hành Bộ Quy tắc xử lý trên mạng xã hội được đăng ký trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông theo đường liên kết sau:

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/874QD.PDF

Nghị định vi xử lý chính phạm vi về việc sử dụng mạng tham chiếu liên kết dưới đây:

https://dl.ctu.edu.vn/tuyen-truyen-phap-luat/14-xu-phat-hanh-chinh.html

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114