HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT NỘI BỘ
VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM 2023

Ngày 18 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ và tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục năm 2023. Hội nghị nhằm thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật nói chung, pháp luật trong giáo dục nói riêng, giúp giảng viên, viên chức, người lao động, người học của Nhà trường nhận thức và nâng cao ý thức phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Hội nghị có sự tham dự của quý đại biểu là lãnh đạo Đảng, Ban giám hiệu, Đoàn thể các cấp cũng như lãnh đạo các trường, khoa, viện, phòng, ban và giảng viên, chuyên viên, người học của các đơn vị trong Trường Đại học Cần Thơ.

      GS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ – gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là Chánh thanh tra, TS. Nguyễn Đức Cường và TS. Nguyễn Thanh Tùng, trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã quan tâm, hỗ trợ, trực tiếp tập huấn, phổ biến những quy định về thanh tra, kiểm tra nội bộ cho Nhà trường. Đồng thời, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay cũng như công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

                    Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Nguyễn Đức Cường trình bày báo cáo.

Tham gia tập huấn tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Nguyễn Đức Cường đã trình bày chuyên đề “Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học trước bối cảnh đổi mới giáo dục và tự chủ giáo dục đại học”. Bên cạnh các kiến thức về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học, TS. Nguyễn Đức Cường đã chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích về đổi mới giáo dục và tự chủ giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Ông cũng dành thời gian trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn thiết thực liên quan đến việc thực hiện các quy định về đào tạo, tuyển sinh, tuyển dụng, sử dụng tài sản công... trong lĩnh vực giáo dục để quý thầy, cô lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

TS. Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng nghiệp vụ 2, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày báo cáo.

Tiếp đó TS. Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng nghiệp vụ 2, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình bày chuyên đề tiếp theo “Những vấn đề cơ bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 04/2021/NĐ-CP và Nghị định 127/2021/NĐ-CP”. Ông đã tập trung trình bày những vấn đề cơ bản trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và phân tích làm rõ những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

                                                           Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

                                                                 Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

                                                                            Tin bài: Phòng Thanh tra – Pháp chế

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114