HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM 2020

 

            Nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, thanh tra nội bộ cho viên chức trong Trường và thực hiện Kế hoạch số 39/KH-TTPC ngày 16 tháng 11 năm 2020 được Hiệu trưởng phê duyệt về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra năm 2020, ngày 24 tháng 11 năm 2020, Phòng Thanh tra-Pháp chế đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra năm 2020. Hội nghị đã đón tiếp khoảng 50 đại biểu tham dự. Có 03 bài báo cáo liên quan đến tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ:

1. Giới thiệu về thanh tra và nghiệp vụ thanh tra – ThS. Võ Nguyễn Nam Trung, Khoa Luật, ĐHCT.

2. Giới thiệu về thanh tra nội bộ và nghiệp vụ thanh tra kỳ thi – Ts. Nguyễn Lan Hương, Phòng TTPC, ĐHCT.

3. Giới thiệu nghiệp vụ kiểm tra thi học kỳ - Phòng TTPC.

            Ngoài ra, Hội nghị đã ghi nhận một số ý kiến của đại biểu tham dự liên quan đến công tác tổ chức, quản lý thi học kỳ tại các đơn vị có đào tạo trong Trường.

(Báo cáo viên Võ Nguyễn Nam Trung)

(Đại biểu tham dự)

TTPC.

 

 

 

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114