Vinaora Nivo Slider 3.x
Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ

CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012

Luật Giáo dục đại học (GDĐH) năm 2012 được Quốc hội ban hành ngày 18/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Luật GDĐH năm 2012 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của GDĐH Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, tạo ra nhiều chuyển động tích cực trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và GDĐH nói riêng. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, Luật GDĐH năm 2012 đã để lộ những điểm không phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và định hướng phát triển giáo dục hiện đại của đất nước. Chính vì vậy, ngày 19/11/2018, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH năm 2012. Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 13/2018 / L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH và sửa đổi Luật, bổ sung có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.Sửa đổi luật, bổ sung Sửa đổi Luật GDĐH, bổ sung nhiều quy định quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, giảng viên và người học. Chỉnh sửa luật là giai đoạn trả lời ứng với phiên bản mới, GDĐH toàn diện, nâng cấp chất lượng đào tạo và hiệu quả của máy chủ xã hội của GDĐH.

            The cung cấp thông tin về những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Luật GDĐH, Phòng Thanh Trà - Pháp chế trân trọng giới thiệu các tài liệu có liên quan đến Luật GDĐH năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018 cho công ty chức năng, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên của Trường hiểu rõ và thực hiện theo quy định mới của Luật. Tài liệu này được trích từ Trang tri thiên biến vạn hóa - Bộ Tư pháp.

            Thông tin chi tiết trong phần đính kèm.

            Trân trọng. /.

  1. Lệnh công bố Luật sử dụng, bổ sung Luật Giáo dục đại học;
  2. Sửa đổi luật , bổ sung Luật Giáo dục đại học;
  3.  Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114