Vinaora Nivo Slider 3.x
Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

An toàn lao động và bảo vệ sinh lao động là những yêu cầu cần thiết trong hoạt động lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động, góp phần bảo đảm hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ của các đơn vị use lao động. Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đã được Nhà nước quan tâm, ban hành từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Quốc hội thông qua và ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Việc ban hành Luật góp phần hoàn thiện các quy định về an toàn , vệ sinh lao động, góp phần nâng cấp toàn bộ trách nhiệm và ý thức, bảo vệ sinh lao động cho cả người sử dụng và người lao động, phòng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện kiện lao động. Hưởng ứng tháng hành động về An toàn,

                                  

  1. Đề cương Giới thiệu Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
  2. Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Nguồn:

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/Pages/search.aspx?Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20An%20to%C3%A0n%20v%E1%BB%87%20sinh%20lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng & loại = 1 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180606

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114