Vinaora Nivo Slider 3.x
Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

GIỚI THIỆU

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SỐ 34/2018/QH14

VÀ NGHỊ ĐỊNH 99/2019/NĐ-CP

            Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành và thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.

            Vào sáng ngày 06/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 99/2019/NĐ-CP. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại sáu điểm cầu trên cả nước gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Thái Nguyên và Cần Thơ. Điểm cầu Cần Thơ được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ và do GS.TS Hà Thanh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ chủ trì.

            Tại Hội nghị, với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra 05 nhóm việc cần lưu ý:

  1. Việc đầu tiên là phổ biến, hướng dẫn, quán triệt sâu rộng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, Nghị định 99 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của cơ quan chủ quản cũng như các văn bản khác đến từng giảng viên, người lao động trong nhà trường.
  2. Phải có kế hoạch chỉ đạo kiện toàn Hội đồng trường theo lộ trình quy định. Người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm với cơ quan chủ quản về tiến độ, chất lượng kiện toàn Hội đồng trường.
  3. Tổ chức xây dựng các văn bản, quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường, trong đó đặc biệt là quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng trường bảo đảm chất lượng. Trong quá trình làm cần bám sát Luật, Nghị định, bám sát các văn bản khác và tham khảo các cơ sở giáo dục đại học khác. Bộ GD&ĐT sẽ không có hướng dẫn thêm, để các trường chủ động nhưng sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng các trường để có thể xây dựng được quy chế tốt, khả thi.
  4. Phải thực hiện nghiêm lộ trình, tiến độ, các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản. Các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT sẽ gương mẫu làm trước, tiên phong thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và Nghị định 99, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng.
  5. Các trường cần lưu ý có kế hoạch nâng cao năng lực quản trị, trước hết là Hội đồng trường. Từng vị trí phải rõ vai trò, "đúng vai, thuộc bài". Cùng với đó, tăng cường năng lực quản trị nội bộ của Ban giám hiệu, các vị trí chức năng, phòng, ban, khoa. Lãnh đạo nhà trường cần bám sát các mục tiêu đã được Hội đồng trường thông qua để đưa ra quyết định quản lý, không phải dễ làm trước, khó làm sau. 

Nguồn: Báo Tuổi trẻ online ( https://tuoitre.vn/thuc-hien-luat-giao-duc-dai-hoc-5-nhom-viec-can-luu-y-20200107091255447.htm )

Hợp nhất văn bản Luật Giáo dục đại học và sửa đổi Luật, bổ sung Luật Giáo dục đại học: Công báo số 107 và 108 ngày 29/01/2019 ( http://congbao.chinhphu.vn/thuoc-tinh-van -ban-so-42-vbhn-vpqh-28198? cbid = 25398 )

 Nghị định 99/2019 / NĐ-CP 

Thông báo

Liên kết Website

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114