Thông tin về Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức – Thời hạn nộp bài thi: 15/10/2021

             Với mục tiêu nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong đó có lực lượng giảng viên, chuyên viên và sinh viên ở các trường đại học, ngày 25/8/2021, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021.

            Theo Ban Tổ chức, ngoài việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, cuộc thi sẽ được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương thông qua các bài dự thi hợp lệ được gửi về Ban Tổ chức, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong cả nước.

            Cuộc thi dành cho tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người dân, được tổ chức thành 2 vòng: Vòng sơ kết chấm lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao nhất vào Vòng chung kết. Vòng chung kết chấm để lựa chọn ra các giải để trao thưởng.

            Đề thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gồm có 2 phần: Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Phần 2 câu hỏi tự luận.

            Cơ cấu giải thưởng gồm giải cá nhân và tập thể, trong đó:

            + Giải cá nhân có: 01 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải 15.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải 10.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng.

            + Giải tập thể có 03 giải, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng cho các bộ, ngành, địa phương có số người dự thi nhiều nhất và bộ, ngành, địa phương có nhiều bài dự thi đạt giải.

            Thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động Cuộc thi (25/8/2021) đến hết ngày 15/10/2021 (thời gian nhận bài thi được tính theo dấu bưu điện).

            Địa chỉ nhận bài thi: Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

            Dự kiến trao giải và tổng kết Cuộc thi vào tháng 12/2021. Trường hợp không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì phòng dịch COVID-19, Ban Tổ chức sẽ trao giải trực tuyến và gửi giải thưởng theo địa chỉ của người trúng giải.

            Với mục tiêu hưởng ứng hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng, Phòng Thanh tra – Pháp chế Trường Đại học Cần Thơ trân trọng giới thiệu đến toàn bộ viên chức, người lao động và người học của Trường Thể lệ và Đề thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Các câu hỏi và gợi ý đáp án sẽ được cập nhật tại trang thông tin thông tin điện tử của Phòng Thanh tra – Pháp chế./.

            THỂ LỆ CUỘC THI  

            BÀI THI MẪU 

             ĐÁP ÁN GỢI Ý

Thông báo

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành - Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
 Điện thoại: (0292) 3872 114